Trenutno smo u postupku dobijanja dozvole od Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

 

U skladu sa važećom regulativom, do trenutka dobijanja dozvole od nadzornog organa nismo u mogućnosti pružati Vam usluge sa kriptovalutama na našoj platformi bitnnn.exchange

 

Bitnnn express obavještava Korisnike o rizicima obavljanja transakcija sa virtuelnim valutama, a naročito da:

 

Republika Srpska, Komisija i drugi organ javnog sektora ne garantuju za vrijednost virtuelnih valuta i ne snose odgovornost za bilo koju eventualnu štetu i gubitke koje korisnici i drugi imaoci virtuelnih valuta ili lica koja pružaju usluge povezane sa virtuelnim valutama, odnosno treća lica, pretrpe u vezi sa obavljanjem transakcija sa virtuelnim valutama.

 

Rizik od djelimičnog ili potpunog gubitka novčanih sredstava, odnosno druge imovine, kao i o tome da se na transakcije sa virtuelnim valutama ne primjenjuju propisi kojima se uređuje osiguranje depozita, kao ni propisi kojima se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga i se na transakcije u vezi sa virtuelnim valutama ne primjenjuju propisi kojima se uređuje osiguranje depozita ili zaštita investitora, kao ni propisi kojima se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga.

 

Hvala na razumijevanju!

 

 

www.sec.rs.ba