Mi smo bitnnn!

Čast nam je da Vam se predstavimo!

Slavko Šajinović, osnivač i direktor


Mr. Slavko Šajinović, Founder and CEO

Naša kompanija, usmjerena na turistički aspekt organizacije i suorganizacije masovnih događanja s hiljadama učesnika (sajmovi, konferencije, festivali, turniri itd.), obavlja profesionalne grupne rezervacije hotela i resorta visokih kategorija u kojima se održavaju.
 
Također, orijentirana je i na posebnu nišu: Crypto Exchange. Tu smo fokusirani isključivo na specijalizaciju OTC kripto usluge jako velikih potreba – samo za pravna lica, s obzirom da u velikom broju zemalja nova zakonska rješenja omogućavaju kompanijama da kupuju i drže vrijednost u kripto valuti.
 
Inovirali smo KYC na način da, pored uobičajene procedure, dodatno od ovlaštenih advokatskih kancelarija tražimo Due Diligence potvrdu klijenta/firme. Također, volumenima bez konkurencije u svijetu, organiziramo mrežu od hiljada kripto suradnika (Affiliates) koje isključivo predstavljaju kompanije koje su prošle gore opisani KYC.
 
Najveći dio naših napora usmjeren je na tržišta evropskih zemalja, Sjeverne Amerike i Azije. Trenutno smo u procesu prodora na tržišta Velike Britanije, Švicarske, Hrvatske, Češke, Njemačke, Poljske, Singapura i Hong Konga, ali tu nećemo stati.
 

 


 

Our company, focused on the touristic aspect of the organization and co-organization of mass events with thousands of participants (fairs, conferences, festivals, tournaments, etc.), makes professional group reservations of hotels and resorts of the highest categories in which they are held.
 
It is also oriented towards a special niche: Crypto Exchange. Here we are focused exclusively on the specialization of OTC crypto services of very large needs – only for legal entities, given that in a large number of countries new legal solutions allow companies to buy and hold value in crypto currency.
 
We have innovated KYC in such a way that, in addition to the usual procedure, we also ask authorized law firms for Due Diligence confirmation of the client/firm. Also, with volumes without competition in the world, we organize a network of thousands of crypto associates (Affiliates) exclusively from companies that have passed the KYC described above.
 
Most of our efforts are focused on the markets of European countries, the North America and Asia. We are currently in the process of breaking into the UK markets, Switzerland, Croatia, Czech Republic, Germany, Poland, Singapore and Hong Kong, but we will not stop there.

Poslovno ime: “BITNNN EXPRESS” d.o.o. Gradiška

Sjedište: Gradiška, M. G. Nikolajeviča br. 20

Matični broj: 11230644

JIB: 4404991560007

Broj registarskog uloška: 57-01-0001-23 kod Okružnog privrednog suda u Banja Luci

Telefon: 051/825-050, 066/520-107

Internet stranica: www.bitnnn.express

Platforma: bitnnn.exchange

Elektronska pošta: bitnnn.express@gmail.com